Un concert toldrà a "quatre mans"

Gràcies a la revista digital El Ter. net tenim un exhaustiu reportatge fotogràfic!
Podeu veure més fotografies a:
http://www.elter.net/galeria/album/6072295855896360081