Emocionants JUNCAL SALADA i MARIA ALONSO-ALLENDE, 27 d'abril 2014